Projekty pozemkových úprav

Definovanie cieľov ako celku
Vymedzenie územia ako celku

Generálne všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Generálne plány spoločných zariadení a opatrení ako súčasť projektov pozemkových úprav