Vymedzenie územia ako celku (vybrané KÚ Poprad a Kežmarok)


Mapa č.1: Vybrané KÚ okresu Poprad a Kežmarok, v ktorých sa vykonávajú projekty pozemkových úprav

mapa1

Mapa č.2: Územie dotknuté možnými následkami kalamity

mapa1

Mapa č.3: Mikropovodia dotknuté kalamitou

mapa1