Projekty pozemkových úprav - vybrané KÚ okresu Kežmarok


Generálne plány spoločných zariadení a opatrení ako súčasť projektov pozemkových úprav
Generálne všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Zoznam riešených KÚ

pic1

 

Bušovce Spišská Belá
Holumnica Strážky
Huncovce Toporec
Kežmarok Stará Lesná
Ľubica Veľká Lomnica
Malý Slavkov Vojňany
Mlynčeky Vrbov
Podhorany Žakovce
Slovenská Ves